Sporządzamy projekty nawadniania wg projektu naszych nasadzeń oraz pomiaru wydajności źródła wody. Nasz klient otrzymuje:

  • Przed pracami
    • Wstępną wycenę prac oraz materiałów instalacyjnych
  • Po wykonaniu prac
    • Spis i wycenę użytych materiałów
    • Dokładny plan wykonanych instalacji z zaznaczeniem i opisem zraszaczy
    • Gwarancję na instalację

W starych ogrodach nie pozostawiamy śladów po kopaniu w darni trawnika. Darń jest wycinana razem z ziemią, kładziona na specjalnie przygotowane folie, tak aby pozostała trawa nie ubrudziła się. Po pracy trawnik wygląda praktycznie tak jak przed pracą.